Vi brinner för PLM och 3DEXPERIENCE!

X10D Solutions är ett litet företag med enastående kunskap inom PLM och 3DEXPERIENCE. Vi strävar efter att ha de mest nöjda kunderna genom att leverera bäst support och den mest kostnadseffektiva implementationen på marknaden. Vi arbetar främst med små och medelstora företag. Vi ökar effektiviteten i användningen av3DEXPERIENCE-plattformen genom att lägga till våra X10Ds i lösningen.

Vi är X10D Solutions!

Could not load image correctly

Affärsutveckling

Genom att samarbeta och bygga en gemensam plan, vägleder vi våra kunder för att nå mål på kort och lång sikt. Ihop med kunden gör vi en ”Discovery workshop”. Utifrån denna skapas en gemensam treårsplan som vi följer upp kontinuerligt.

Dassault Systèmes finns med som rådgivande med sina experter hela vägen.

Med detta vill vi:

  1. - Kartlägga och prioritera kundens behov
  2. - Planera och genomföra förändringsprojekt i organisationen med 3DEXPERIENCE
  3. - Utvärdera och följa upp genomförandet

Genom detta arbetssätt bygger vi långa kundrelationer.

Could not load image correctly

Metodutveckling

Vi utgår från kundens behov och nyttjar vår kompetens i plattformen så systemen används på rätt sätt. Kundens processer i kombination med världsledande mjukvara och våra X10Ds, gör det möjligt att skapa effektiva metoder som ger snabb effekt.

Could not load image correctly

Konfiguration, anpassningar och programutveckling

Vårt mål är att minimera kostsamma och avancerade anpassningar i våra implementationsprojekt. Går det inte att konfigurera standardapplikationen så har våra erfarna programmerare möjlighet att anpassa 3DEXPERIENCE eller så kan någon av våra X10Ds användas.

X10D Solutions är en certifierad anpassningspartner till Dassault Systèmes.

Could not load image correctly

Implementationsprojekt med 3DEXPERIENCE-plattformen i fokus

Vår långa erfarenhet av olika PLM-implementationer hos olika kunder, i olika länder och i olika branscher. X10D Solutions strävar efter att leverera den bästa och mest kostnadseffektiva implementationen av 3DEXPERIENCE på marknaden.

Could not load image correctly

Installation, uppgraderingar, migrering och optimering

Vi installerar och uppgraderar våra kunders PLM-miljöer.

Vi erbjuder också:

  1. - Färdiga koncept och lösningar för migrering av V5 till 3DEXPERIENCE
  2. - Optimering och lastbalansering

X10D Solutions är en certifierad infrastrukturpartner till Dassault Systèmes.

Could not load image correctly

Försäljning av licenser

Som en guldpartner till Dassault Systèmes tillhandahåller vi de licenser som behövs. Vi strävar efter att bli er ”Trusted Advisor” som vägleder er till det optimala licenspaketet.

Våra medarbetare utbildas kontinuerligt och certifieras av Dassault Systèmes för att på bästa möjliga sätt göra er resa så bra som möjligt.