X10Ds

X10D Solutions har utvecklat ett stort antal X10Ds för våra kunder. Dessa X10Ds är utformade för att påskynda användningen av befintliga verktyg och göra organisationen så effektiv som möjligt. Detta åstadkoms genom att automatisera repetitiva uppgifter och säkerställa informationskvalitet. Dessa verktyg säljs som årliga prenumerationer.

Could not load image correctly

X10D Framework Server

Automatisera mer, spendera inte tid på uppgifter som att generera PDF:er och STEP-filer eller att migrera data. X10D Framework Server (FWS) gör att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Vår FWS används bland annat till följande:

 • Stämpling och uppdatering av information i dokument- och ritningshuvud
 • Migrering från SmarTeam V5 till 3DEXPERIENCE med diverse kontroller
 • Exportpaketering av olika slag
 • Generering av PDF-, STEP-filer, etc.
 • Integrationer mot andra system såsom diverse MPS-system
 • Could not load image correctly

  SmarTeam to 3DEXPERIENCE Migration Tool and Framework

  Flera av våra kunder går över till 3DEXPERIENCE-plattformen. De kunder som tidigare har använt SmarTeam V5 kan med fördel kontrollera sin migrering via vår 3DEXPERIENCE Migration Tool.

  Varje kund har unika krav på sin migrering. Vår rekommendation är att man tar kontroll över den data som ska migreras för att inte skapa oreda i det nya systemet. Genom låsmekanismer i respektive system kan man migrera över del för del från det gamla till det nya. Vi förespråkar alltså inte allt på en gång i en ”Big Bang”.

  Detta är saker som vi vill ta ställning till vid en migrering:

 • Vilka objekt ska läsas över?
 • Vilken CAD-kvalitet ska vi kräva för att tillåta en migrering?
 • Hur ska historik och tidigare revisioner läsas över och hanteras?
 • I vilken ordning ska våra objekt, utvecklingsprojekt och användare komma över till det nya systemet?
 • Could not load image correctly

  X10D Quality Advisor (QA)

  För att uppnå kvalitet på vår metadata och automatisera regler så att kontroller görs vid rätt tidpunkt har vi utvecklat vår Quality Advisor. Verktyget kontrollerar informationen som matas in eller utvinns från våra modeller i 3DEXPERIENCE och säkerställer rätt kvalitet vid rätt tidpunkt.

  Vår QA tar hand om ritningsramar, materialkontroller och uppbyggnad av kundens Engineering BOM på ett snabbt och effektivt sätt.

  Vårt motto är att förse användarna med rätt information som underlättar arbetet då de registrerar, reviderar samt arbetar med sina Engineering Items i 3DEXPERIENCE.

  Could not load image correctly

  X10D 3D/2D Tool for 3DEXPERIENCE

  Verktyget ger dig möjlighet att mappa ritningsramar, attribut mellan 3D och 2D. Vårt 3D/2D tool sätter regler i CATIA V5 så att vi får ökad kontroll vid registrering av dessa filer i 3DEXPERIENCE.

  Verktyget bygger på den information som är viktig för kunden den dagen då man väljer att migrera över CATIA V5 data till CATIA 3DEXPERIENCE med kvalitet.

  Vi har utvecklat X10Ds för CATIA V5. Dessa verktyg är gratis att använda för våra CATIA V5-licenskunder.
  Could not load image correctly
  Could not load image correctly

  X10D Solutions

  2D/3D tool

  Förenkla hur du arbetar med modeller och ritningar i CATIA V5. Det här verktyget hanterar listor, vikter och material. Det skapar alla parametrar du behöver (till exempel för att kommunicera med ett PLM-system). Det hanterar även dina ritningsmallar och tillåter användaren att växla format på flykt utan att förlora parametrar och texter.

  Could not load image correctly

  X10D Solutions

  Rename Instance Tool

  Rename Instance Tool skannar igenom hela produktstrukturen och döper om alla instanser till deras relaterade delnummer (lägger till ett annat nummer för varje instans), vilket ger bättre tydlighet för användaren. Det inkluderar också alternativet att lämna instanserna oförändrade när produkterna är skrivskyddade.

  Could not load image correctly

  X10D Solutions

  Hide & Show Program

  Det här verktyget ger dig en enkel metod för att dölja och visa olika element i alla delar och produkter i den aktuella sammansättningen. Det kommer med alternativet att endast välja de delar som är läs-/skrivskyddade (eller utcheckade).

  Could not load image correctly

  X10D Solutions

  Assembly Constraint Checker

  Assembly Constraint Checker ger snabb analys av alla sammansättningsbegränsningar i din aktiva sammansättning. Programmet presenterar eventuella problem på ett tydligt sätt samtidigt som det markerar och framhäver problemen i CATIA åt dig.

  Could not load image correctly

  X10D Solutions

  Material Application

  Analysen omfattar en hel sammansättning och listar alla använda material. Den visar dig om det finns delar med saknade material eller om det finns material som inte längre finns i din materialkatalog. Programmet låter dig välja dessa delar i CATIA och ger dig möjlighet att tillämpa nya material eller ändra befintliga material direkt från verktyget!

  Could not load image correctly

  X10D Solutions

  CATDUA V5 Tool

  Utnyttja kraften hos CATDUA V5 med en förenklad gränssnitt. Arbeta direkt med de dokument som för närvarande är öppna i din CATIA-session. Verktyget hämtar dina CATIA-filer, rensar dem och laddar automatiskt upp dem igen. Det ger också en bättre och mer detaljerad rapport jämfört med standardversionen av CATDUA V5.